هدف انجام آزمایش :

 

تحقیق نمایی بودن نمودارهای شارژ و دشارژ مقاومتی خازن شیمیایی

وسایل آزمایش :

منبع DC(10v) ، ولت سنج DC بادقت v0.01 ، رسانای k 100 ، خازن شیمیایی mf3300 ، تایمر(ساعت،موبایل و هر وسیله ایی که با بر حسب ثانیه زمان قابل اندازه گیری باشد) ، سیم های رابط رنگی

 

شرح وسایل آزمایش :

 

خازن شیمیایی:

 

دیدکلی

این نوع خازن‌ها شامل مایع یا خمیری است که آن را الکترولیت می‌نامند. در این الکترولیت ، جوشن آلومینیومی جای داده شده ‌است که سطح نسبتا زیادی دارد. ترکیب ماده الکترولیت متفاوت است و هر کارخانه ترکیب مخصوص خود دارد که به‌صورت مایع یا خمیر داخل ظرف استوانه‌ای شکل آلومینیومی آب‌بندی شده قرار دارد.
برای دانلود کامل اینجا کلیک کنید.