وسعت: حدود 7925 کیلومتر مربع

-جمعیت کلان شهر اهواز: 1425891

-جمعیت شهر اهواز:1081826 نفر

-موقعیت:بین 49درجه و11 دقیقه طول شرقی تا 31 درجه و50دقیقه عرض شمالی

-اقلیم:  براساس طبقه بندی دامارتن که متکی به دومتغیر میانگین بارندگی و میانگین  دما است، شهرستان اهواز در گروه اقلیم خشک Arid climate

قرار دارد. شایان ذکر است اقلیم خشک برای مناطقی بکار می رود که میزان

ریزش های جوی درآنجا کمتر از 250میلیمتر در سال باشد و یا میزان تبخیر و

تعرق پتانسیل بیش از بارش باشد.

-بررسی

فاکتورهای دما: براساس اطلاعات ایستگاه هواشناسی اهواز دو ماهتیر و مرداد

با متوسط دمای 6/38 درجه سانتیگراد گرمترین ماههای سال و ماههای دی وبهمن

با متوسط (4/12 )درجه سانتیگراد، سردترین ماه سال به شمار می رود.

در طول 50 سال گذشته حداقل و حداکثر دمای شهر اهواز به ترتیب (7-) و (54 )

درجه سانتیگراد و میانگین دمای شهر در همین دوره ()25 درجه سانتیگراد بوده

است.

 

 

-متوسط درجه حرارت: (48) درجه درتابستان و(4)  درجه در زمستان

-میزان

بارندگی: میزان بارندگی سالانه اهواز به طور متوسط (213) میلیمتر است و

بیشترین میزان بارندگی در ماه ژانویه(11دی تا11بهمن) روی می دهد.

-ارتفاع از سطح دریا: 12متر

-فاصله از تهران: فاصله زمینی881 کیلومتر و فاصله هوایی 551کیلومتر

-شهرستان اهواز مرکزسیاسی، اداری وتجاری استان خوزستان بوده و براساس آخرین تقسیمات کشوری دارای 5

شهر به نام های اهواز، ملاثانی، شیبان، ویس وحمیدیه ، سه بخش به نام های

مرکزی، باوی وحمیدیه ، دوازده دهستان و439 روستای دارای سکنه است.

-شهرستان

اهواز از شمال به شهرستانهای دزفول وشوشتر، از شرق به رامهرمز و شوشتر، از

غرب به دشت آزادگان واز جنوب به بندر ماهشهرو شهرهای شادگان و خرمشهر

محدود می شود.

-وضعیت

توپوگرافی: درقسماتهای شمالی ومرکزی شهرستان جلگه ای هموار ونسبتاً

حاصلخیز قرار دارد. درحاشیه های شرقی وغربی شهرستان نیز تپه های ماسه ای

وشنی قرار دارند که جهت آنها به موازات ارتفاعات زاگرس جنوبی واز سمت شمال

غرب به سمت جنوب شرق امتداد یافته اند. در بخش جنوبی و جنوب شرقی شهرستان

جلگه خشک وبی حاصل مارن قرار دارد که دارای منابع عظیمی از نفت وگاز است.

-بافت

جمعیتی: بافت جمعیتی شهرستان اهواز از قومیت های مختلف مانند اعراب

بختیاری ها بهبهانی، دزفولی ها، رامهرمزی ها، شوشتری ها و... تشکیل شده

است.