چکیده:

بیماری آلزایمر یک بیماری تحلیل برنده قوای عقلانی سیستم عصبی مرکزی انسان است .تغییرات متعددی در مغز انسان رخ می دهدکه سبب از بین رفتن سلولهای مغزی وکوچک شدن مغز می گردد.علائم مشخصه آن از دست رفتن حافظه، قضاوت و استدلال وایجاد تغییراتی در حالات ورفتار است.منشاء آن ناشناخته بوده ودرمان ریشه کن کننده آن هم فعلاٌدر دسترس نیست ولی درمانهای موجود قادرند بر روی مسیر بیماری اثر کند کننده وکنترل کننده داشته باشند.است فاده از ویتامینها خصوصاٌ ویتامین C وE، تغذیه مناسب وفعالیت های ورزشی می تواند علائم آنرا کاهش دهد.